YAR-coaching in Corona-tijden

Zoals jullie misschien weten, neem ik sinds vorig jaar oktober deel aan een coaching traject voor jongeren bij YAR.
YAR Vlaanderen richt zijn aanbod op jongeren tussen 15 en 21 jaar met een complexe problematiek en jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen.
YAR Vlaanderen biedt deze jongeren een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen.

Sinds oktober vorig jaar spreek ik wekelijks af met een jonge gast van 17 uit een buurgemeente.
Naast groepsbijeenkomsten zien we elkaar ook wekelijks een uurtje, telkens op een vast moment.
We maakten tijd voor wat ontspanning en ook voor onze wekelijkse terugblik op de voorbije week.  Wat liep er goed, wat fout en hoe het staat met de doelen dat de jongere wil bereiken.

Sinds enkele weken is dat niet zo simpel want Corona zorgt ervoor dat het contact vanop afstand moet verlopen via telefoon, skype of whatsapp.  Het toffe is dat dit wel vlot verloopt. 
Ik heb ondertussen een band opgebouwd met deze jonge kerel, er is vertrouwen en dat maakt dat we eigenlijk nog steeds vrij stipt mekaar horen of zien.  Door YAR ben ik een beetje een vaste waarde geworden aan de zijlijn van zijn leven.  Hij kan eens ventileren als het tegenzit, weet dat er niet over hem wordt geoordeeld.  Gewoon een vaste steunpilaar die er is om te horen hoe het gaat, om te motiveren en om dingen in vraag te stellen.

En ’t gaat goed met mijn jongere.  Zowel hij als ik weten dat er valkuilen zijn, maar er beginnen zich patronen af te tekenen.  Patronen die aanduiden wat hij nodig heeft in zijn leven.  En in een periode zoals deze dat hij goed in balans zit, dat hij rust heeft, dan zie je hem vooruitgaan en zo help ik hem zich voor te bereiden om in een later leven op eigen benen te staan.
Enkele weken terug vroeg hij me of ik het zag zitten om ook op langere termijn een vast contact voor hem te blijven.  Het is fijn om gewaardeerd te worden want het vraagt toch een degelijke inspanning op vrijwillige basis.

En zo schuift het YAR-traject verder tot 20 juni.  Dan volgt er een eindevaluatie.  Dan kan de jongere zien in welke mate hij zijn doelen van oktober bereikt heeft.  Ook al heeft hij zijn einddoel dan misschien niet bereikt, hij zal sowieso serieuze stappen gezet hebben in de goede richting. 
Nog even tot aan de finish.  En dan is hij klaar om voor zichzelf volgende doelen te stellen.

Het YAR -traject is, voor zowel jongere als coach, geen makkelijk traject.  Maar met nog drie maanden te gaan, kan ik wel zeggen dat het één van de meest boeiende periodes in mijn leven geweest is met een karrevracht nieuwe toffe contacten en een vol emmertje extra levenservaring.

https://www.yarvlaanderen.be/