Partners

Auticoaching door Amohele Coaching

De ontwikkelingsstoornis ASS (Autisme Spectrum Stoornis) is aangeboren. Wie ASS heeft, kijkt op een eigen manier tegen de wereld aan. Prikkels kunnen veel sterker of juist minder overkomen.
Er kan chaos in het hoofd van mensen met ASS ontstaan.

Auticoaching is een bijzonder vakgebied. Hier heb je een gespecialiseerde auticoach voor nodig.
Ik raad hiervoor Kris De Groot van Amohele Coaching aan, want zij geeft inzicht in autisme, zoekt oplossingen en verzorgt verschillende soorten begeleiding.

Yar Vlaanderen

In het najaar van 2019 tot half 2020 heb ik het genoegen om mijn steentje bij te dragen aan de werking van Yar Vlaanderen.
Meer info op www.yarvlaanderen.be.