Life coaching

Waarom life coaching?

Mensen rushen door het leven. Elke dag.
En dat kan niemand volhouden als hij of zij niet de nodige rustmomenten inbouwt. 

Daar ligt een belangrijke taak voor life coaching. 

Life coaching doet je stilstaan bij het leven en bij wat echt belangrijk is. In onze hectische en steeds meer digitale maatschappij zijn er mensen nodig die als klankbord fungeren, rust uitstralen en anderen inspireren om na te denken over hun leven … Zodat je dat leven kunt veranderen als ze daar zelf behoefte aan hebben.

Waarom lifecoaching door 2BEinspired?

Je kunt niet helemaal zelf je leven weer op de rails zetten. Want je hebt iemand nodig die:
• neutraal is
• discreet werkt
• motiveert
• luistert
• helpt om de juiste antwoorden te vinden op jouw levensvragen.

Dat kan je partner of een goede kennis zijn. Toch ligt het meer voor de hand dat het iemand is die niet uit jouw leefwereld komt en durft te benoemen als er iets benoemd moet worden.

Het zou best kunnen dat ik de inspirerende factor ben die jij nodig hebt om jouw leven in balans te krijgen.

Neem contact op